Hoa - cây cảnh Series A [⭐- Loại phổ biến, có thể bắt gặp ở bất kỳ đâu]

Trang 1
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Góc thắc mắc

Cây hoa mai hoàng yến

Cây hoa lài tây

Cây hoa mai xanh

Cây hoa bách thủy tiên (đơn + kép)

Cây hoa nguyệt qưới

Dây leo vẩy ốc

Cây hoa giấy

Cây hoa huỳnh anh (đai vàng)

Cây hoa cúc mốc

Cây hoa dâm bụt

Cây hoa bụp lồng đèn

Hoa - cây cảnh series B [⭐⭐- Hiếm, khó gặp hoặc ít khi thấy cây ra hoa]

Trang 1
Trang 2
Trang 3

Cây hoa dạ lý hương

Cây hoa tiêu nương (cà kiểng)

Cây hoa huỳnh đệ

Cây hoa hồng thiên hương

Cây hoa mai tứ quý

Cây cảnh đinh lăng lá tròn

Cây hoa dâm bụt rìa (dâm bụt lồng đèn)

Cây hoa tràm liễu

Cây hoa diễm châu

Cây hoa móng cọp vàng

Cây bồ đề

Cây hoa sao biển (lạc tiên hoa đỏ)