Thông tin chung

Tên gọi khác: Liễu hồng, ... [1]

Tên tiếng Anh: Panama rose, bush pentas, ... [1]

Danh pháp khoa học: Arachnothryx leucophylla (Kunth) Planch., in Fl. des Serres Ser. I, v. (1849) sub t. 442. [2][3]

Bộ thực vật: Long đởm (Gentianales).

Họ thực vật: Thiến thảo (Rubiaceae).

Chi thực vật: Arachnothryx.