Thông tin chung

Tên gọi khác: Dây giun, … [1]

Tên tiếng Anh: Rangoon creeper, Rangoon jasmine, Chinese honeysuckle, drunken sailor, ... [4]

Danh pháp khoa học: Combretum indicum (L.) DeFilipps, Useful Pl. Dominica 277 (1998). [2][3]

Bộ thực vật: Đào kim nương (Myrtales).

Họ thực vật: Trâm bầu (Combretaceae).

Chi thực vật: Combretum.

Kho khám phá