Thông tin chung

Tên gọi khác: Thài lài tía, ...

Tên tiếng Anh: Silver inch plant, wandering Jew, wandering dude, ... [1]

Danh pháp khoa học: Tradescantia zebrina Bosse, Vollst. Handb. Bl.-gärtn., ed. 2 4: 655 (1849). [2][3]

Giống cây trồng: Chưa xác định.

Bộ thực vật: Thài lài (Commelinales).

Họ thực vật: Thài lài (Commelinaceae).

Chi thực vật: Tradescantia.