Thông tin chung

Tên gọi khác: Hoàng ngọc lan, hoàng lan, sứ hoa vàng, ... [1]

Tên tiếng Anh: Champak, ... [1]

Danh pháp khoa học: Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre, Fl. Forest. Cochinch. 1: t. 3 (1880). [2][3]

Bộ thực vật: Mộc lan (Magnoliales).

Họ thực vật: Mộc lan (Magnoliaceae).

Chi thực vật: Magnolia.

Kho khám phá