Cây hoa mẫu đơn

Thiếu nữ hay thiếu anh ^^

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Hoa trang, ... [1]

Tên tiếng Anh

West Indian jasmine, viruchi, kiskaara, kepale, rangan, kheme, ponna, chann tanea, techi, pan, siantan, jarum-jarum/jejarum, jungle flame, jungle geranium, cruz de Malta, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Gentianales (Long đởm)

Họ (familia)

Rubiaceae (Thiến thảo)

Chi (genus)

Ixora

Danh pháp của chi

Ixora L., Sp. Pl. 1: 110 (1753). [2][3]