Thông tin chung

Tên gọi khác: Dây kim đồng, hoa ghen, … [1]

Tên tiếng Anh: Đang tìm hiểu.

Danh pháp khoa học: Tristellateia australasiae A.Rich., Sert. Astrolab. 159. [2][3]

Bộ thực vật: Long đởm (Gentianales).

Họ thực vật: La bố ma (Apocynaceae).

Chi thực vật: Tristellateia.

Kho khám phá

Ảnh tham khảo
Ảnh chất lượng 5⭐ (11 ảnh)
Một số tài liệu sưu tầm

Ảnh chụp Tristellateia australasiae (Australian gold vine) đang ra hoa. Tác giả: Challiyan. Ngày tạo: Ngày 9, tháng 9, năm 2008. Nguồn: Wikipedia Commons.

Ảnh chụp Tristellateia australasiae tại Maui. Tác giả: Forest & Kim Starr. Ngày tạo: Ngày 29, tháng 5, năm 1998. Nguồn: Wikipedia Commons.

Ảnh chụp dây leo kim đồng. Tác giả: Prenn. Ngày tạo: Ngày 7, tháng 6, năm 2012. Nguồn: Wikipedia Commons.

Tristellateia australasiae. Tác giả: Mokkie. Ngày tạo: Ngày 4, tháng 4, năm 2014. Nguồn: Wikipedia Commons.

Tristellateia australasiae. Tác giả: Mokkie. Ngày tạo: Ngày 5, tháng 5, năm 2014. Nguồn: Wikipedia Commons.

Tristellateia australasiae. Tác giả: Mokkie. Ngày tạo: Ngày 4, tháng 4, năm 2014. Nguồn: Wikipedia Commons.

Tài liệu tham khảo

[1] - Wikipedia - Bách khoa toàn thư mở.

[2] - International Plant Name Index (IPNI). IPNI Life Sciences Identifier (LSID): 557928-1.

[3] - World Flora Online (WFO). wfo-0001237385.