Cây hoa mai hoàng yến

Sến quá sến quá🙂🙂Ngưng ngay đii cho tui😤

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Dây kim đồng, hoa ghen, … [1]

Tên tiếng Anh

Đang tìm hiểu

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Malpighiales (Sơ ri)

Họ (familia)

Malpighiaceae (Sơ ri)

Chi (genus)

Tristellateia

Loài (species)

T. australasiae

Danh pháp hai phần

Tristellateia australasiae A.Rich., Sert. Astrolab. 159. [2][3]