Cây trầu bà lá thủng

Bạn đẹp hơn bạn nghĩ á😍

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Cây quái vật, trầu bà lá xẻ, ...

Tên tiếng Anh

Swiss cheese plant, split-leaf philodendron, delicious monster, fruit salad plant, fruit salad tree, ceriman, monster fruit, monsterio delicio, monstereo, Mexican breadfruit, windowleaf, balazo, Penglai banana, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Alismatales (Trạch tả)

Họ (familia)

Araceae (Ráy)

Chi (genus)

Monstera

Loài (species)

M. deliciosa

Danh pháp hai phần

Monstera deliciosa Liebm., Vidensk. Meddel. Naturhist. Foren. Kjøbenhavn (1849) 19. [2][3]