Cây cảnh vạn niên thanh

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Trầu bà vàng, trầu bà, ... [1]

Tên tiếng Anh

Golden pothos, Ceylon creeper, hunter's robe, ivy arum, house plant, money plant, silver vine, Solomon Islands ivy, marble queen, taro vine, devil's vine, devil's ivy, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Alismatales (Trạch tả)

Họ (familia)

Araceae (Ráy)

Chi (genus)

Epipremnum

Loài (species)

E. aureum

Danh pháp hai phần

Epipremnum aureum (Linden ex André) G.S.Bunting, Ann. Missouri Bot. Gard. 50(1): 28 (1964). [2][3]

Giống cây trồng

Epipremnum aureum 'Golden Pothos'. [??]

Epipremnum aureum 'Jade'. [??]