Thông tin chung

Tên gọi khác: Đang tìm hiểu.

Tên tiếng Anh: Pink trumpet vine, ... [1]

Danh pháp khoa học: Podranea ricasoliana Sprague, Fl. Cap. (Harvey) 4(2.3): 450 (1904). [2][3]

Bộ thực vật: Hoa môi (Lamiales).

Họ thực vật: Chùm ớt (Bignoniaceae).

Chi thực vật: Podranea.

Kho khám phá