Cây hoa bằng lăng sẻ

Hay bị gọi nhầm là tường vi

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Tử vi, bá tử kinh, bách nhật hồng, … [1]

Tên tiếng Anh

Crape myrtle, crepe myrtle, crêpe myrtle, crepeflower, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Myrtales (Đào kim nương)

Họ (familia)

Lythraceae (Bằng lăng)

Chi (genus)

Lagerstroemia

Loài (species)

L. indica

Danh pháp hai phần

Lagerstroemia indica L., Syst. Nat., ed. 10. 2: 1076 (1759). [2][3]