Cây bạch hoa xà

Thứ hoa nhỏ nhỏ xinh xinh này🍥

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Bạch tuyết hoa, đuôi công hoa trắng, … [1]

Tên tiếng Anh

Ceylon leadwort, doctorbush, wild leadwort, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Caryophyllales (Cẩm chướng)

Họ (familia)

Plumbaginaceae (Bạch hoa đan)

Chi (genus)

Plumbago

Loài (species)

P. zeylanica

Danh pháp hai phần

Plumbago zeylanica L., Sp. Pl. 1: 151 (1753). [2][3]