Thông tin chung

Tên gọi khác: Đang tìm hiểu.

Tên tiếng Anh: False heather, Mexican heather, Hawaiian heather, elfin herb, ... [1]

Danh pháp khoa học: Cuphea hyssopifolia Kunth, Nov. Gen. Sp. [H.B.K.] vi. 199. [2][3]

Bộ thực vật: Đào kim nương (Myrtales).

Họ thực vật: Bằng lăng (Lythraceae).

Chi thực vật: Cuphea.

Kho khám phá

Ảnh tham khảo
Ảnh chất lượng 5⭐ (3 ảnh)
Một số tài liệu sưu tầm

Cấu trúc thân và lá của Cuphea hyssopifolia. Tác giả: Ping an Chang. Ngày tạo: Ngày 8, tháng 6, năm 2019. Nguồn: Wikipedia Commons.

Japanische Scheinmyrthe (Cuphea hyssopifolia) auf einer Ruderalfläche beim Reilinger Friedhof. Tác giả: AnRo0002. Ngày tạo: Ngày 7, tháng 10, năm 2012. Nguồn: Wikipedia Commons.

Japanische Scheinmyrthe (Cuphea hyssopifolia) auf einer Ruderalfläche beim Reilinger Friedhof. Tác giả: AnRo0002. Ngày tạo: Ngày 7, tháng 10, năm 2012. Nguồn: Wikipedia Commons.

Ảnh chụp hoa cẩm tú mai tại huyện Wayanad, bang Kerala, Ấn Độ. Tác giả: Vinayaraj. Ngày tạo: Ngày 3, tháng 2, năm 2019. Nguồn: Wikipedia Commons.

Cuphea. Tác giả: Mokkie. Ngày tạo: Ngày 14, tháng 5, năm 2014. Nguồn: Wikipedia Commons.

Tài liệu tham khảo

[1] - Wikipedia - Bách khoa toàn thư mở.

[2] - International Plant Name Index (IPNI). IPNI Life Sciences Identifier (LSID): 553043-1.

[3] - World Flora Online (WFO). wfo-0000630082.