Cây cẩm tú mai

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Đang tìm hiểu

Tên tiếng Anh

False heather, Mexican heather, Hawaiian heather, elfin herb, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Myrtales (Đào kim nương)

Họ (familia)

Lythraceae (Bằng lăng)

Chi (genus)

Cuphea

Loài (species)

C. hyssopifolia

Danh pháp hai phần

Cuphea hyssopifolia Kunth, Nov. Gen. Sp. [H.B.K.] vi. 199. [2][3]