Thông tin chung

Tên gọi khác: Đang tìm hiểu.

Tên tiếng Anh: False heather, Mexican heather, Hawaiian heather, elfin herb, ... [1]

Danh pháp khoa học: Cuphea hyssopifolia Kunth, Nov. Gen. Sp. [H.B.K.] vi. 199. [2][3]

Bộ thực vật: Đào kim nương (Myrtales).

Họ thực vật: Bằng lăng (Lythraceae).

Chi thực vật: Cuphea.

Kho khám phá

Zalo

Zalo