Cây liêm hồ đằng

️🎵Gác lại âu lo - Da Lab x Miu Lê💘

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Dây tơ hồng

Tên tiếng Anh

Princess vine, seasonvine, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Vitales (Nho)

Họ (familia)

Vitaceae (Nho)

Chi (genus)

Cissus

Loài (species)

C. verticillata

Danh pháp hai phần

Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E.Jarvis, Taxon 33(4): 727 (1984): (1984). [2][3]