Thông tin chung

Tên gọi khác: Đang tìm hiểu.

Tên tiếng Anh: Country almond, Indian almond, Malabar almond, sea almond, tropical almond, beach almond, false kamani, ... [1]

Danh pháp khoa học: Terminalia catappa L., Mant. Pl. 128 (1767). [2][3]

Bộ thực vật: Đào kim nương (Myrtales).

Họ thực vật: Trâm bầu (Combretaceae).

Chi thực vật: Terminalia.

Kho khám phá

Ảnh tham khảo
Ảnh chất lượng 5⭐ (3 ảnh)
Một số tài liệu sưu tầm

Lá bàng và quả bàng. Tác giả: A16898. Ngày tạo: Ngày 23, tháng 9, năm 2011. Nguồn: Wikipedia Commons.

Lá bàng và quả bàng. Tác giả: A16898. Ngày tạo: Ngày 23, tháng 9, năm 2011. Nguồn: Wikipedia Commons.

Cây non. Tác giả: Cris+opher. Ngày tạo: Ngày 25, tháng 7, năm 2011. Nguồn: Wikipedia Commons.

Tán lá và cụm hoa chưa thành thục. Tác giả: Alejandro Bayer Tamayo đến từ Armenia, Colombia. Ngày tạo: Ngày 30, tháng 7, năm 2014. Nguồn: Wikipedia Commons.

Quả bàng ở các giai đoạn chín khác nhau. Tác giả: Staticd. Ngày tạo: Ngày 2, tháng 12, năm 2012. Nguồn: Wikipedia Commons.

Tán cây bàng được chụp tại đảo Cát, Midway Atoll. Tác giả: Forest & Kim Starr. Ngày tạo: Ngày 4, tháng 6, năm 2008. Nguồn: Wikipedia Commons.

Tài liệu tham khảo

[1] - Wikipedia - Bách khoa toàn thư mở.

[2] - International Plant Name Index (IPNI). IPNI Life Sciences Identifier (LSID): 171034-1.

[3] - World Flora Online (WFO). wfo-0000406800.