Thông tin chung

Tên gọi khác: Đang tìm hiểu.

Tên tiếng Anh: Country almond, Indian almond, Malabar almond, sea almond, tropical almond, beach almond, false kamani, ... [1]

Danh pháp khoa học: Terminalia catappa L., Mant. Pl. 128 (1767). [2][3]

Bộ thực vật: Đào kim nương (Myrtales).

Họ thực vật: Trâm bầu (Combretaceae).

Chi thực vật: Terminalia.

Kho khám phá

Zalo

Zalo