Cây bàng

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Đang tìm hiểu

Tên tiếng Anh

Country almond, Indian almond, Malabar almond, sea almond, tropical almond, beach almond, false kamani, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Myrtales (Đào kim nương)

Họ (familia)

Combretaceae (Trâm bầu)

Chi (genus)

Terminalia

Loài (species)

T. catappa

Danh pháp hai phần

Terminalia catappa L., Mant. Pl. 128 (1767). [2][3]