Cây hoa dẻ thơm

Dung dăng dung dẻ😚

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Hoa giẻ thơm, giổi tanh, ... [1]

Tên tiếng Anh

Dwarf ylang-ylang, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Magnoliales (Mộc lan)

Họ (familia)

Annonaceae (Na)

Chi (genus)

Desmos

Loài (species)

D. chinensis

Danh pháp hai phần

Desmos chinensis Lour., Fl. Cochinch. 1: 352 (1790). [2][3]