Thông tin chung

Tên gọi khác: Rồng vàng nhả ngọc, ...

Tên tiếng Anh: Golden shrimp plant, lollipop plant, ... [1]

Danh pháp khoa học: Pachystachys lutea Nees, Prodr. [A. P. de Candolle] 11: 320 (1847). [2][3]

Bộ thực vật: Hoa môi (Lamiales).

Họ thực vật: Ô rô (Acanthaceae).

Chi thực vật: Pachystachys.