Thông tin chung

Tên gọi khác: Đang tìm hiểu.

Tên tiếng Anh: Swamp orchids, ... [1]

Bộ thực vật: Măng tây (Asparagales).

Họ thực vật: Lan (Orchidaceae).

Chi thực vật: Phaius Lour., Fl. Cochinch. 2: 517 (529) (1790). [2][3]