Thông tin chung

Tên gọi khác: Hải đường trắng [Tên bịa đặt], ...

Tên tiếng Anh: Southern magnolia, bull bay, ...  [1]

Danh pháp khoa học: Magnolia grandiflora L., Syst. Nat., ed. 10. 2: 1082 (1759). [2][3]

Bộ thực vật: Mộc lan (Magnoliales).

Họ thực vật: Mộc lan (Magnoliaceae).

Chi thực vật: Magnolia.

Kho khám phá