Thông tin chung

Tên gọi khác: Đa cao su, đa dai, ... [1]

Tên tiếng Anh: Rubber fig, rubber bush, rubber tree, rubber plant, Indian rubber bush, Indian rubber tree, ... [1]

Danh pháp khoa học: Ficus elastica Roxb. ex Hornem., Hort. Bot. Hafn. Suppl. 7 (1819). [2][3]

Bộ thực vật: Hoa hồng (Rosales).

Họ thực vật: Dâu tằm (Moraceae).

Chi thực vật: Ficus.

Kho khám phá