Cây hoa phong lữ thảo rủ

Xuôi theo chiều gió💞

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Đang tìm hiểu

Tên tiếng Anh

Ivy-leaved pelargonium, cascading geranium, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Geraniales (Mỏ hạc)

Họ (familia)

Geraniaceae (Mỏ hạc)

Chi (genus)

Pelargonium

Loài (species)

P. peltatum

Danh pháp hai phần

Pelargonium peltatum (L.) L'Hér., Hort. Kew. [W. Aiton] 2: 427 (1789). [2][3]