Cây đinh lăng lá tròn

Ở đây có bán nụ cười😎

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Đang tìm hiểu

Tên tiếng Anh

Balfour aralia, dinner plate aralia, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Apiales (Hoa tán)

Họ (familia)

Araliaceae (Cuồng)

Chi (genus)

Polyscias

Loài (species)

P. balfouriana

Danh pháp hai phần

Polyscias balfouriana L.H.Bailey, Rhodora 1916, xviii. 153. [2][3]