Thông tin chung

Tên gọi khác: Đang tìm hiểu.

Tên tiếng Anh: Mexican flamevine, ... [1]

Danh pháp khoa học: Pseudogynoxys chenopodioides (Kunth) Cabrera, Brittonia 7(1): 56 (1950). [1][2]

Bộ thực vật: Cúc (Asterales).

Họ thực vật: Cúc (Asteraceae).

Chi thực vật: Pseudogynoxys.

Kho khám phá

Ảnh tham khảo
Ảnh chất lượng 5⭐ (6 ảnh)
Một số tài liệu sưu tầm

Ảnh chụp hoa của Senecio confusus (Mexican flame vine, orange glow vine, orange-flowered groundsel). Tác giả: Dinesh Valke từ Thane, Ấn Độ. Ngày tạo: Ngày 24, tháng 3, năm 2007. Nguồn: Wikipedia Commons.

Ảnh chụp hàng hoa cúc leo đỏ tại Trellis, California. Tác giả: Chris Hunkeler. Ngày tạo: Ngày 22, tháng 7, năm 2018. Nguồn: Wikipedia Commons.

Chậu trồng cúc leo đỏ. Tác giả: Thirdmaneye. Ngày tạo: Ngày 21, tháng 5, năm 2012. Nguồn: Wikipedia Commons.