Thông tin chung

Tên gọi khác: Đa tam phúc, si Thái cẩm thạch, ...

Tên tiếng Anh: Đang tìm hiểu.

Phân loài được chấp nhận: Ficus natalensis subsp. leprieurii (Miq.) C.C.Berg, Kew Bull. 43(1): 88 (1988). [1][2]

Danh pháp đồng nghĩa: Ficus triangularis Warb., Bot. Jahrb. Syst. 20(1-2): 170 (1894). [3][4]

Giống cây trồng: Ficus triangularis 'Variegata'. [5]

Bộ thực vật: Hoa hồng (Rosales).

Họ thực vật: Dâu tằm (Moraceae).

Chi thực vật: Ficus.

Kho khám phá

Ảnh tham khảo
Ảnh chất lượng 5⭐ (3 ảnh)
Một số tài liệu sưu tầm

Ficus triangularis 'Variegata'. Tác giả: Chưa rõ. Ngày tạo: Chưa rõ. Nguồn: NParks Flora & Fauna Web.

Ficus triangularis 'Variegata'. Tác giả: Chưa rõ. Ngày tạo: Chưa rõ. Nguồn: NParks Flora & Fauna Web.

Ficus triangularis 'Variegata'. Tác giả: Chưa rõ. Ngày tạo: Chưa rõ. Nguồn: NParks Flora & Fauna Web.

Tài liệu tham khảo

[1] - International Plant Name Index (IPNI). IPNI Life Sciences Identifier (LSID): 954276-1.

[2] - World Flora Online (WFO). wfo-0000689420.

[3] - International Plant Name Index (IPNI). IPNI Life Sciences Identifier (LSID): 853864-1.

[4] - World Flora Online (WFO). wfo-0000690665.

[5] - Ficus triangularis 'Variegata' (4049) - NParks Flora & Fauna Web - A Singapore Government Agency Website.