Cây tía tô cảnh

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Lá gấm, ...

Tên tiếng Anh

Painted nettle, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Lamiales (Hoa môi)

Họ (familia)

Lamiaceae (Hoa môi)

Chi (genus)

Coleus Lour., Fl. Cochinch. 2: 372 (1790). [2][3]