Thông tin chung

Tên gọi khác: Đang tìm hiểu.

Tên tiếng Anh: Đang tìm hiểu.

Danh pháp khoa học: Trimezia steyermarkii R.C.Foster, Rhodora 64: 310 (1962). [1][2][3][Cần làm rõ]

Bộ thực vật: Măng tây (Asparagales).

Họ thực vật: Diên vĩ (Iridaceae).

Chi thực vật: Trimezia.