Thông tin chung

Tên gọi khác: Đang tìm hiểu.

Tên tiếng Anh: Beetle peperomia, ... [1]

Danh pháp khoa học: Peperomia quadrangularis A.Dietr., Sp. Pl., ed. 6. i. 169. [2][3][Chưa rõ ràng]

Bộ thực vật: Hồ tiêu (Piperales).

Họ thực vật: Hồ tiêu (Piperaceae).

Chi thực vật: Peperomia.

Kho khám phá

Zalo

Zalo