Cây hoa bông tuyết

Yêu những việc mình làm😍

Trân trọng những gì mình đang có🍀

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Tuyết cầu, hương tuyết cầu, ...

Tên tiếng Anh

Graceful spurge, golden spurge, chickenweed, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Malpighialess (Sơ ri)

Họ (familia)

Euphorbiaceae (Thầu dầu)

Chi (genus)

Euphorbia

Loài (species)

E. hypericifolia

Danh pháp hai phần

Euphorbia hypericifolia L., Sp. Pl. 1: 454 (1753). [2][3][Cần làm rõ]

Giống cây trồng

Euphorbia hypericifolia 'Diamond Frost'.