Thông tin chung

Tên gọi khác: Hồng sim, đào kim nương, cương nẫm, đương lê, ... [1]

Tên tiếng Anh: Rose myrtle, ... [1]

Danh pháp khoa học: Rhodomyrtus tomentosa Hassk., Flora 25(2, Beibl.): 35 (1842). [2][3]

Bộ thực vật: Đào kim nương (Myrtales).

Họ thực vật: Đào kim nương (Myrtaceae).

Chi thực vật: Rhodomyrtus.

Kho khám phá

Zalo

Zalo