Cây hoa ngọc nữ

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Rồng nhả ngọc, lồng đèn, ... [1]

Tên tiếng Anh

Bleeding glory-bower; glory-bower, bagflower, bleeding-heart vine, beauty bush, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Lamiales (Hoa môi)

Họ (familia)

Lamiaceae (Hoa môi)

Chi (genus)

Clerodendrum

Loài (species)

C. thomsoniae

Danh pháp hai phần

Clerodendrum thomsoniae Balf., Edinburgh New Philos. J. n.s., xv. (Jan.-Apr. 1862) 233. [2][3]