Cây chuông vàng

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Huỳnh liên, sò đo bông vàng, ... [1]

Tên tiếng Anh

Yellow trumpetbush, yellow bells, yellow elder, ginger-thomas, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Lamiales (Hoa môi)

Họ (familia)

Bignoniaceae (Chùm ớt)

Chi (genus)

Tecoma

Loài (species)

T. stans

Danh pháp hai phần

Tecoma stans (L.) Kunth, Nov. Gen. Sp. [H.B.K.] 3: 144 (1819). [2][3]

Zalo

Zalo