Cây hoa lan tiêu

Duyên chưa tới🍊

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Hàm tiếu, dạ hạp hương, ... [1]

Tên tiếng Anh

Banana shrub, port wine magnolia, Michelia figo, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Magnoliales (Mộc lan)

Họ (familia)

Magnoliaceae (Mộc lan)

Chi (genus)

Magnolia

Loài (species)

M. figo

Danh pháp hai phần

Magnolia figo (Lour.) DC., Syst. Nat. [Candolle] 1: 460 (1817). [2][3]