Thông tin chung

Tên gọi khác: Lan cau tím, cau diệp tím, ... [1]

Tên tiếng Anh: Philippine ground orchid, large purple orchid, ... [1]

Danh pháp khoa học: Spathoglottis plicata Blume, Bijdr. Fl. Ned. Ind. 8: 401, t. 76 (1825). [2][3]

Bộ thực vật: Măng tây (Asparagales).

Họ thực vật: Lan (Orchidaceae).

Chi thực vật: Spathoglottis.

Kho khám phá

Zalo

Zalo