Cây hoa dâm bụt

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Râm bụt, bông bụp (phương ngữ miền Nam), bông lồng đèn, mộc cận (木槿), chu cận (朱槿), đại hồng hoa (大紅花), phù tang (扶桑), phật tang (佛桑), ... [1]

Tên tiếng Anh

Chinese hibiscus, China rose, Hawaiian hibiscus, rose mallow, shoeblack plant, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Malvales (Cẩm quỳ)

Họ (familia)

Malvaceae (Cẩm quỳ)

Phân họ (subfamilia)

Malvoideae (Cẩm quỳ)

Tông (tribus)

Hibisceae

Chi (genus)

Hibiscus

Danh pháp hai phần

Hibiscus rosa-sinensis L., Sp. Pl. 2: 694 (1753). [2][3]

Zalo

Zalo