Cây bồ đề

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Cây đề, cây giác ngộ, ... [1]

Tên tiếng Anh

Sacred fig, bodhi tree, pippala tree, peepul tree, peepal tree, pipal tree, ashvattha tree, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Rosales (Hoa hồng)

Họ (familia)

Moraceae (Dâu tằm)

Chi (genus)

Ficus

Phân chi (Subgenus)

F. subg. Urostigma

Loài (species)

F. religiosa

Danh pháp hai phần

Ficus religiosa L., Sp. Pl. 2: 1059 (1753). [2][3]

Zalo

Zalo