Thông tin chung

Tên gọi khác: Lài, ... [1]

Tên tiếng Anh: Arabian jasmine, Sambac jasmine, ... [1]

Danh pháp khoa học: Jasminum sambac (L.) Aiton, Hort. Kew. [W. Aiton] 1: 8 (1789). [2][3]

Bộ thực vật: Hoa môi (Lamiales).

Họ thực vật: Nhài (Oleaceae).

Chi thực vật: Jasminum.

Kho khám phá

Zalo

Zalo