Thông tin chung

Tên gọi khác: Đang tìm hiểu.

Tên tiếng Anh: Ground-ivy, gill-over-the-ground, creeping charlie, alehoof, tunhoof, catsfoot, field balm, and run-away-robin, creeping jenny, ... [1]

Danh pháp khoa học: Glechoma hederacea L., Sp. Pl. 2: 578 (1753). [2][3][Cần làm rõ]

Giống cây trồng: Glechoma hederacea 'Variegata'.

Bộ thực vật: Hoa môi (Lamiales).

Họ thực vật: Hoa môi (Lamiaceae).

Chi thực vật: Glechoma.

Kho khám phá