Đồng hành cùng các tác giả

Khi mỗi bức hình là một kỉ niệm đáng nhớ 💖

Cụm hoa lan cẩm cù đẹp và cực kì dễ thương 😍😍.

Tác giả: Trương Thị Thư [Thư đáng iu].

Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam - Vinalink Group.

Thiết bị chụp: iPhone 11.

Ngày chụp: 24/11/2023.

Chụp trộm hoa lài tây của nhà hàng xóm (^^).

Tác giả: Nguyễn Trần Lệ Ngân.

Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam - Vinalink Group.

Thiết bị chụp: iPhone 12.

Ngày chụp: 4/12/2023.

Bó hoa trang trí nhiều màu sắc.

Tác giả: Vũ Thanh Hải.

Đơn vị công tác: Công ty Giống cây trồng Hải Đăng.

Thiết bị chụp: Samsung SM-G990E.

Ngày chụp: 14/12/2023.

Bó hoa trang trí nhiều màu sắc.

Tác giả: Vũ Thanh Hải.

Đơn vị công tác: Công ty Giống cây trồng Hải Đăng.

Thiết bị chụp: Samsung SM-G990E.

Ngày chụp: 14/12/2023.

Bó hoa trang trí nhiều màu sắc.

Tác giả: Vũ Thanh Hải.

Đơn vị công tác: Công ty Giống cây trồng Hải Đăng.

Thiết bị chụp: Samsung SM-G990E.

Ngày chụp: 14/12/2023.

Bó hoa trang trí nhiều màu sắc.

Tác giả: Vũ Thanh Hải.

Đơn vị công tác: Công ty Giống cây trồng Hải Đăng.

Thiết bị chụp: Samsung SM-G990E.

Ngày chụp: 14/12/2023.

FOR MY LOVE❤️❤️.

Tác giả: Nguyễn Trần Lệ Ngân.

Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam - Vinalink Group.

Thiết bị chụp: iPhone 12.

Ngày chụp: 23/12/2023.

Cây thông Noen trang trí quán Café.

Tác giả: Vũ Thanh Hải.

Đơn vị công tác: Công ty Giống cây trồng Hải Đăng.

Thiết bị chụp: Samsung SM-G990E.

Ngày chụp: 25/12/2023.

Trên tay một cốc cacao nóng😍😍.

Tác giả: Vũ Thanh Hải.

Đơn vị công tác: Công ty Giống cây trồng Hải Đăng.

Thiết bị chụp: Samsung SM-G990E.

Ngày chụp: 25/12/2023.

Bó hoa trang trí nhiều màu sắc.

Tác giả: Vũ Thanh Hải.

Đơn vị công tác: Công ty Giống cây trồng Hải Đăng.

Thiết bị chụp: Samsung SM-G990E.

Ngày chụp: 31/12/2023.

Hoa súng cảnh bắt mắt.

Tác giả: Vũ Thanh Hải.

Đơn vị công tác: Công ty Giống cây trồng Hải Đăng.

Thiết bị chụp: Samsung SM-G990E.

Ngày chụp: 1/1/2024.

Cẩm tú cầu nhiều màu sắc.

Tác giả: Vũ Thanh Hải.

Đơn vị công tác: Công ty Giống cây trồng Hải Đăng.

Thiết bị chụp: Samsung SM-G990E.

Ngày chụp: 1/1/2024.

Đẹp mê ly😍😍.

Tác giả: Nguyễn Trần Lệ Ngân.

Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam - Vinalink Group.

Thiết bị chụp: iPhone 12.

Ngày chụp: 1/1/2024.

Cúc họa mi chăng🍒.

Tác giả: Vũ Thanh Hải.

Đơn vị công tác: Công ty Giống cây trồng Hải Đăng.

Thiết bị chụp: Samsung SM-G990E.

Ngày chụp: 1/1/2024.

Đẹp vãi linh hồn😚.

Tác giả: Vũ Thanh Hải.

Đơn vị công tác: Công ty Giống cây trồng Hải Đăng.

Thiết bị chụp: Samsung SM-G990E.

Ngày chụp: 1/1/2024.

Trạng nguyên everywhere.

Tác giả: Vũ Thanh Hải.

Đơn vị công tác: Công ty Giống cây trồng Hải Đăng.

Thiết bị chụp: Samsung SM-G990E.

Ngày chụp: 1/1/2024.

Hoa thược dược đẹp chưa💝.

Tác giả: Vũ Thanh Hải.

Đơn vị công tác: Công ty Giống cây trồng Hải Đăng.

Thiết bị chụp: Samsung SM-G990E.

Ngày chụp: 1/1/2024.

Bó hoa lồng đèn này.

Tác giả: Vũ Thanh Hải.

Đơn vị công tác: Công ty Giống cây trồng Hải Đăng.

Thiết bị chụp: Samsung SM-G990E.

Ngày chụp: 1/1/2024.

Hoa trà my đó.

Tác giả: Vũ Thanh Hải.

Đơn vị công tác: Công ty Giống cây trồng Hải Đăng.

Thiết bị chụp: Samsung SM-G990E.

Ngày chụp: 1/1/2024.

Hoa hướng dương nè.

Tác giả: Vũ Thanh Hải.

Đơn vị công tác: Công ty Giống cây trồng Hải Đăng.

Thiết bị chụp: Samsung SM-G990E.

Ngày chụp: 1/1/2024.

Lắm giống cúc đẹp nhở🏵️🏵️.

Tác giả: Vũ Thanh Hải.

Đơn vị công tác: Công ty Giống cây trồng Hải Đăng.

Thiết bị chụp: Samsung SM-G990E.

Ngày chụp: 1/1/2024.

Chậu cảnh sen đá quen thuộc.

Tác giả: Vũ Thanh Hải.

Đơn vị công tác: Công ty Giống cây trồng Hải Đăng.

Thiết bị chụp: Samsung SM-G990E.

Ngày chụp: 1/1/2024.

Cúc vàng nở rộ.

Tác giả: Vũ Thanh Hải.

Đơn vị công tác: Công ty Giống cây trồng Hải Đăng.

Thiết bị chụp: Samsung SM-G990E.

Ngày chụp: 1/1/2024.

Chậu treo dạ yến thảo.

Tác giả: Vũ Thanh Hải.

Đơn vị công tác: Công ty Giống cây trồng Hải Đăng.

Thiết bị chụp: Samsung SM-G990E.

Ngày chụp: 1/1/2024.

Màu trắng thu hút.

Tác giả: Vũ Thanh Hải.

Đơn vị công tác: Công ty Giống cây trồng Hải Đăng.

Thiết bị chụp: Samsung SM-G990E.

Ngày chụp: 1/1/2024.

Hoa giấy cẩm thạch lạ hee.

Tác giả: Vũ Thanh Hải.

Đơn vị công tác: Công ty Giống cây trồng Hải Đăng.

Thiết bị chụp: Samsung SM-G990E.

Ngày chụp: 1/1/2024.

Vẫn là dạ yến thảo.

Tác giả: Vũ Thanh Hải.

Đơn vị công tác: Công ty Giống cây trồng Hải Đăng.

Thiết bị chụp: Samsung SM-G990E.

Ngày chụp: 1/1/2024.

Hơi khó nhìn xíu.

Tác giả: Vũ Thanh Hải.

Đơn vị công tác: Công ty Giống cây trồng Hải Đăng.

Thiết bị chụp: Samsung SM-G990E.

Ngày chụp: 1/1/2024.

Tía tô cảnh cho ai cần nè.

Tác giả: Vũ Thanh Hải.

Đơn vị công tác: Công ty Giống cây trồng Hải Đăng.

Thiết bị chụp: Samsung SM-G990E.

Ngày chụp: 1/1/2024.

Phong lữ thảo hoa hồng.

Tác giả: Vũ Thanh Hải.

Đơn vị công tác: Công ty Giống cây trồng Hải Đăng.

Thiết bị chụp: Samsung SM-G990E.

Ngày chụp: 1/1/2024.

Woaa, cúc gì đây ta.

Tác giả: Vũ Thanh Hải.

Đơn vị công tác: Công ty Giống cây trồng Hải Đăng.

Thiết bị chụp: Samsung SM-G990E.

Ngày chụp: 1/1/2024.

Lâu lắm không thấy cẩm chướng á.

Tác giả: Vũ Thanh Hải.

Đơn vị công tác: Công ty Giống cây trồng Hải Đăng.

Thiết bị chụp: Samsung SM-G990E.

Ngày chụp: 1/1/2024.

Cho xem cận cảnh nè.

Tác giả: Vũ Thanh Hải.

Đơn vị công tác: Công ty Giống cây trồng Hải Đăng.

Thiết bị chụp: Samsung SM-G990E.

Ngày chụp: 1/1/2024.

Cúc nhỏ và xinh xỉu.

Tác giả: Vũ Thanh Hải.

Đơn vị công tác: Công ty Giống cây trồng Hải Đăng.

Thiết bị chụp: Samsung SM-G990E.

Ngày chụp: 1/1/2024.

Ngắm thêm cúc nè.

Tác giả: Vũ Thanh Hải.

Đơn vị công tác: Công ty Giống cây trồng Hải Đăng.

Thiết bị chụp: Samsung SM-G990E.

Ngày chụp: 1/1/2024.

Muốn ngắt vãi.

Tác giả: Vũ Thanh Hải.

Đơn vị công tác: Công ty Giống cây trồng Hải Đăng.

Thiết bị chụp: Samsung SM-G990E.

Ngày chụp: 1/1/2024.

Uống hơm 😍😍.

Tác giả: Trương Thị Thư.

Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam - Vinalink Group.

Thiết bị chụp: iPhone 11.

Ngày chụp: 1/1/2024.

Ngắm hoa này.

Tác giả: Trương Thị Thư.

Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam - Vinalink Group.

Thiết bị chụp: iPhone 11.

Ngày chụp: 1/1/2024.

Ngắm hoa này.

Tác giả: Trương Thị Thư.

Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam - Vinalink Group.

Thiết bị chụp: iPhone 11.

Ngày chụp: 1/1/2024.

Ngắm hoa này.

Tác giả: Trương Thị Thư.

Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần Tập đoàn Liên kết Việt Nam - Vinalink Group.

Thiết bị chụp: iPhone 11.

Ngày chụp: 1/1/2024.

Bầu trời Sài Gòn.

Tác giả: Nguyễn Trần Lệ Ngân.

Đơn vị công tác: Công ty Giống cây trồng Hải Đăng.

Thiết bị chụp: iPhone 12.

Ngày chụp: 4/1/2024.