Thông tin chung

Tên gọi khác: Đang tìm hiểu.

Tên tiếng Anh: Nong Nooch vine, ...

Danh pháp khoa học: Petraeovitex bambusetorum King & Gamble, Bull. Misc. Inform. Kew 1908(3): 113 (1908). [1][2] [Cần làm rõ]

Bộ thực vật: Hoa môi (Lamiales).

Họ thực vật: Hoa môi (Lamiaceae).

Chi thực vật: Petraeovitex.

Kho khám phá

Ảnh tham khảo
Ảnh chất lượng 5⭐ (4 ảnh)
Một số tài liệu sưu tầm

Một nhánh hoa của Petraeovitex bambusetorum tại Vườn Bách thảo Montreal (Jardin botanique de Montréal). Tác giả: Montrealais. Ngày tạo: Ngày 4, tháng 7, năm 2008. Nguồn: Wikipedia Commons.

Nong Nooch vine (Petraeovitex bambusetorum) được chụp tại United States Botanic Garden, thuộc Washington D.C. Tác giả: Don McCulley. Ngày tạo: Ngày 6, tháng 10, năm 2018. Nguồn: Wikipedia Commons.

Nong Nooch vine (Petraeovitex bambusetorum) được chụp tại United States Botanic Garden, thuộc Washington D.C. Tác giả: Don McCulley. Ngày tạo: Ngày 6, tháng 10, năm 2018. Nguồn: Wikipedia Commons.

Tài liệu tham khảo

[1] - International Plant Name Index (IPNI). IPNI Life Sciences Identifier (LSID): 864008-1.

[2] - World Flora Online (WFO). wfo-0000267833.