Thông tin chung

Tên gọi khác: Đang tìm hiểu.

Tên tiếng Anh: Nong Nooch vine, ...

Danh pháp khoa học: Petraeovitex bambusetorum King & Gamble, Bull. Misc. Inform. Kew 1908(3): 113 (1908). [1][2] [Cần làm rõ]

Bộ thực vật: Hoa môi (Lamiales).

Họ thực vật: Hoa môi (Lamiaceae).

Chi thực vật: Petraeovitex.

Kho khám phá

Zalo

Zalo