Cây hoa lan hoàng dương

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Đang tìm hiểu

Tên tiếng Anh

Nong Nooch vine, ...

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Lamiales (Hoa môi)

Họ (familia)

Lamiaceae (Hoa môi)

Chi (genus)

Petraeovitex

Loài (species)

P. bambusetorum

Danh pháp hai phần

Petraeovitex bambusetorum King & Gamble, Bull. Misc. Inform. Kew 1908(3): 113 (1908). [1][2] [Cần làm rõ]