Thông tin chung

Tên gọi khác: Huyết hoa, hoa quốc khánh, ... [1]

Tên tiếng Anh: Blood lily, ball lily, fireball lily, blood flower, Katherine-wheel, oxtongue lily, poison root, powderpuff lily, ... [1]

Danh pháp khoa học: Scadoxus multiflorus (Martyn) Raf., Fl. Tellur. 4: 19 (1838). [2][3]

Bộ thực vật: Măng tây (Asparagales).

Họ thực vật: Loa kèn đỏ (Amaryllidaceae).

Chi thực vật: Scadoxus.

Kho khám phá

Zalo

Zalo