Thông tin chung

Tên gọi khác: Hải đường Việt Nam, ... [1]

Tên tiếng Anh: Đang tìm hiểu.

Danh pháp khoa học: Camellia amplexicaulis (Pit.) Cohen-Stuart, Meded. Proefstat. Thee 40: 67 (1916). [2][3]

Bộ thực vật: Âu thạch nam (Ericales).

Họ thực vật: Chè (Theaceae).

Chi thực vật: Camellia.

Kho khám phá

Zalo

Zalo