Thông tin chung

Tên gọi khác: Đang tìm hiểu.

Tên tiếng Anh: Blue daze, Brazilian dwarf morning-glory, Hawaiian blue eyes, ... [1]

Danh pháp khoa học: Evolvulus glomeratus Nees & Mart., Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 11(1): 81 (1823). [2][3]

Bộ thực vật: Cà (Solanales).

Họ thực vật: Bìm bìm (Convolvulaceae).

Chi thực vật: Evolvulus.

Zalo

Zalo