Thông tin chung

Tên gọi khác: Nguyệt quất (月橘), thất lý hương (七里香), cửu lý hương (九里香), thập lý hương (十里香), thiên lý hương (千里香), vạn lý hương (萬里香), … [1]

Tên tiếng Anh: Orange jasmine, orange jessamine, china box, mock orange, ... [1]

Danh pháp khoa học: Murraya paniculata (L.) Jack, Malayan Misc. 1(5): 31 (1820). [2][3]

Bộ thực vật: Bồ hòn (Sapindales).

Họ thực vật: Cửu lý hương (Rutaceae).

Chi thực vật: Murraya.

Kho khám phá