Thông tin chung

Tên gọi khác: Đang tìm hiểu.

Tên tiếng Anh: Đang tìm hiểu.

Bộ thực vật: Trạch tả (Alismatales).

Họ thực vật: Ráy (Araceae).

Chi thực vật: Dieffenbachia Schott, Wiener Z. Kunst 1829(3): 803 (1829)[1][2][3]