Thông tin chung

Tên gọi khác: Đang tìm hiểu.

Tên tiếng Anh: Cassias, ... [1]

Bộ thực vật: Đậu (Fabales).

Họ thực vật: Đậu (Fabaceae).

Chi thực vật: Cassia L., Sp. Pl. 1: 376 (1753). [2][3]