Cây hạnh phúc

Có mánh khóe gì ở đây hông️🎨

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Rà - đẹt hoa trắng, Rà - đẹt tàu, Boọc Bịp hoa trắng, rọc rạch, Hầu dâu, xoan dâu, ... [1]

Tên tiếng Anh

China doll, serpent tree, emerald tree, Asian bell tree, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Lamiales (Hoa môi)

Họ (familia)

Bignoniaceae (Cẩm chướng)

Chi (genus)

Radermachera (Rà - đẹt)

Loài (species)

R. sinica

Danh pháp hai phần

Radermachera sinica Hemsl., Hooker's Icon. Pl. 28: t. 2728, in indice (1902). [2][3]

Zalo

Zalo