Cây hoa lan tỏi

Đang cảm thấy yêu đời💄

🌱Về tên gọi

Tên gọi khác

Đang tìm hiểu

Tên tiếng Anh

Garlic vine, ... [1]

🌱Phân loại khoa học

Bộ (ordo)

Lamiales (Hoa môi)

Họ (familia)

Bignoniaceae (Chùm ớt)

Chi (genus)

Mansoa

Loài (species)

M. alliacea

Danh pháp hai phần

Mansoa alliacea (Lam.) A.H.Gentry, Ann. Missouri Bot. Gard. 66: 782 (1980). [2][3]

Zalo

Zalo