Thông tin chung

Tên gọi khác: Đang tìm hiểu.

Tên tiếng Anh: Đang tìm hiểu.

Bộ thực vật: Âu thạch nam (Ericales).

Họ thực vật: Âu thạch nam (Ericaceae).

Chi thực vật: Rhododendron L., Sp. Pl. 1: 392 (1753). [1][2][3]

Kho khám phá