Thông tin chung

Tên gọi khác: Cỏ nổ thân cao, ... [1]

Tên tiếng Anh: Mexican petunia, Mexican bluebell, Britton's wild petunia, ... [1]

Danh pháp khoa học: Ruellia simplex C.Wright, Fl. Cub. (Sauvalle) 97 (1870). [2][3]

Bộ thực vật: Hoa môi (Lamiales).

Họ thực vật: Ô rô (Acanthaceae).

Chi thực vật: Ruellia.

Kho khám phá