Thông tin chung

Tên gọi khác: Lạc tiên cảnh hoa đỏ, hoa sao biển, ... [1]

Tên tiếng Anh: Perfumed passionflower, ... [1]

Danh pháp khoa học: Passiflora vitifolia Kunth, Nov. Gen. Sp. [H.B.K.] 2(ed. qu.): 138 (-139) (1817). [2][3]

Bộ thực vật: Sơ ri (Malpighiales).

Họ thực vật: Lạc tiên (Passifloraceae).

Chi thực vật: Passiflora.